P
O
L
LA FAMILIA Een docudrama: de spelers zijn 'echte mensen' die zichzelf spelen en dus ook in het echte leven een familie vormen: twee ouders, twee kinderen en drie kleinkinderen. Er wordt een berg gemaakt van klei, die symbool staat voor verdriet, eenzaamheid, macht, kracht, het feit dat mensen in een familie hindernissen voor elkaar kunnen zijn, een heilige plaats, een uitdaging, een plek van waarop je een overzicht kunt krijgen. La Familia, Een docudrama: de spelers zijn 'echte mensen' die zichzelf spelen en dus ook in het echte leven een familie vormen: twee ouders, twee kinderen en drie kleinkinderen. Er wordt een berg gemaakt van klei, die symbool staat voor verdriet, eenzaamheid, macht, kracht, het feit dat mensen in een familie hindernissen voor elkaar kunnen zijn, een heilige plaats, een uitdaging, een plek van waarop je een overzicht kunt krijgen. De berg wordt door de familie opgebouwd in 3 dagen tijd, 8, 9, en 10 mei '08. Deze dagen zijn een publieke aangelegenheid. De toeschouwers aanschouwen de opbouw van de berg klei en aanhoren de commentaren van een panel via videoboodschappen ( Passage). Dat panel van deskundigen bestaat uit een regisseur, cosmologe ( waarzegster), biologe, acteur, verpleegster en een schooljuffrouw. Op de derde dag 10 mei '08 als de berg bijna af is, geeft het panel live een eigen kijk op de familie (Climax).